Vi tänker på miljön

Vi har ett aktivt miljötänkande med förebyggande åtgärder i vårt dagliga arbete.

Kvalitetspolicy

Hydraulcenter West AB:s kvalitetspolicy är att genom ett aktivt kvalitetsarbete som kontinuerligt utvecklas, skapa ökad lönsamhet och kundtillfredsställelse.

Detta innebär att:

  • Tillföra resurser för utbildning, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
  • Utveckla information och kundbemötande som ständigt förbättras, och ge ett personligt kvalitetsansvar hos alla medarbetare med befogenheter och resurser.
  • Ständigt utveckla samspelet mellan oss och våra kunder så att optimal lönsamhet och effektivitet uppnås för båda parter.
  • Utveckla sortiment, administration och lagerhållning så att vi kan uppnå god leveranssäkerhet åt våra kunder.
  • Ställa höga kvalitetskrav på leverantörer och samarbetspartners av produkter och tjänster, och välja de som ur totalsynpunkt håller en hög kvalitetsnivå med god lönsamhet, samt uppfyller våra uttalade miljökrav.

Miljöpolicy

Hydraulcenter West AB:s miljöpolicy är att få ett aktivt miljötänkande med förebyggande åtgärder i vårt dagliga arbete. Miljöengagemanget skall omfatta alla medarbetare. Vårt miljöarbete utgår från att uppfylla myndigheters krav i form av lagstiftning, förordningar och lokala regler. Detta innebär att:

  • Vi regelbundet inhämtar kunskap i miljöfrågor och regler, och aktivt utbildar alla medarbetare i miljöfrågor.
  • Ständigt ha en dialog med kunder och myndigheter för att utreda krav och behov, och säkerställa att dessa uppfylls.
  • Aktivt arbeta med att fastställa nya miljömål som både kan förbättra miljön och tillföra bättre lönsamhet, och öppet redovisa dessa.
  • Regelbundet ta fram projekt som kan utveckla miljöarbetet, och utveckla logistik, varusortiment, avfallshantering och förebyggande service ur miljösynpunkt.
  • Ställa miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners utifrån våra egna ambitioner och våra kunders krav.

Ring oss idag!

Vi erbjuder slangservice på plats samt ett stort utbud av slangar i Slangbutiken. Här hittar ni även hydraulpumpar, hydraulrör, hydraulaggregat, hydraulsystem och hydrauliklösningar. Vi har butik och lager i Falkenberg och servicebilar över hela södra Sverige.

Bland vår leverantörer finns några av de största av branschens aktörer, som exempelvis Specma Hydraulic, Poclain, Parker, Teknikprodukter, Preem, Danfoss, Filterteknik, Drivma, Rexroth Bosch, Eaton Hydraulics och Sun Hydraulics.

Vi står för service och kvalitet och en mycket bred kompetens när det gäller slangar och hydraulik. Välkommen att kontakta oss!

Tel: 0346-71 55 10

HCW kan hydraulik

Jobba med oss

Har du utbildning och erfarenhet inom hydraulikbranschen eller närliggande bransch? Då kan du bli en av oss, vi söker alltid kompetenta medarbetare. Hos oss har du stora möjligheter till ett utvecklande och varierande arbete.

Anmäl ditt intresse