Kompletta lösningar för sjöfart, industri och energi

Med vår breda erfarenhet har vi stött på de flesta problem inom hydraulik. Och löst dem! Inget är för litet eller för stort, vi löser det!

Lång erfarenhet och ständig utveckling

HCW har mer än trettio års erfarenhet i hydraulikbranschen, och vi erbjuder kompletta lösningar och hydraulsystem för sjöfart, industri och energi. I vår slangbutik och lager har vi ett stort utbud av bland annat ledningskomponenter och avancerade hydraulikkomponenter. HCW står under ständig utveckling och anpassar oss efter de behov som uppstår inom branschen och som kunden efterfrågar.

Kontakta oss – vi kan hydraulik!